U heeft een afkoelingsperiode van 14 dagen om zonder opgaaf van redenen het product te retourneren, ingaande op de dag van ontvangst van het product. Het product kan alleen ongebruikt en indien mogelijk, in originele verpakking geretourneerd worden. Bij retourneren krijgt u na bericht een retoursticker van Dekenshop toegestuurd.
Wij zullen het bedrag binnen 2 dagen crediteren, zodra wij de goederen zonder beschadigingen en in de originele verpakking hebben ontvangen.
Tevens kunt u gebruik maken van het modelformulier. 

 

 Herroepingsformulier:

 

Aan:  (naam ondernemer)

           ( geografisch adres ondernemen)

           e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer)

*  Ik/Wij*   deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop

   van de volgende producten:  (aanduiding product)*\  

   de levering van de volgende digitale inhoud: (aanduiding digitale inhoud)*

   de verrcihting van de volgende dienst: (aanduiding dienst)*

  herroept/herroepen*

 

- besteld op-*/ontvangen op* (datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten)

-( Naam consument(en)

- (Adres consument(en)

-(Handtekening consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 *Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.